Hrvatska kvaliteta

Proizvodi Acidoverus®, Bifidoverus® i Acidoverus® "S" nosioci su znaka "Hrvatska kvaliteta".

SUSTAV KAKVOĆE

Sustav kakvoće u PROBIOTICI VIVI usmjeren je dobivanju pouzdanih, kvalitetnih proizvoda. To postižemo provjerenim i učinkovitim poslovnim procesima, počevši od razvoja proizvoda, preko ocjene i odabira dobavljača sirovina i pakovnih materijala, do same proizvodnje, kontrole kakvoće i skladištenja te isporuke gotovih proizvoda i sustavnog praćenja reklamacija. Poslovne procese stalno planski unapređujemo, što je rezultat usklađenih aktivnosti različitih odjela. Svjesni smo da uspješnost poslovnih procesa i kvaliteta proizvoda u najvećoj mjeri ovise o osposobljenosti i zajedničkom nastojanju svih zaposlenih u savjesnom izvršavanju obveza i radnih zadataka. Stoga se velika važnost pridaje stalnoj izobrazbi osoblja u svim područjima rada. Sustav kakvoće gradimo na temeljima dobre proizvođačke prakse (DPP), uzimajući u obzir vlastita iskustva te iskustva naših partnera.

KONTROLA KAKVOĆE

Kontrola kakvoće unutar PROBIOTIKE VIVE obuhvaća kontrolu kakvoće svih ulaznih sirovina i materijala, praćenje svih faza proizvodnje i kompletnu analizu svih gotovih proizvoda. Sve sirovine - aktivne i inaktivne - kao i pakovni materijali nabavljaju se od provjerenih certificiranih dobavljača. Svi ulazni materijali moraju zadovoljavati propisane zahtjeve kakvoće u pogledu tehnoloških i kemijskih parametara, kao i zahtjev za mikrobiološku kvalitetu. Testiranje se provodi po propisanim, validiranim analitičkim postupcima u visokoopremljenim laboratorijima - uređenim i organiziranim prema zahtjevima DLP-a (dobre laboratorijske prakse). Velika pažnja posvećuje se stalnoj stručnoj izobrazbi svih djelatnika. U svim fazama proizvodnje i pakiranja procesnim se kontrolama dodatno osigurava stalna visoka kvaliteta konačnog proizvoda. Sustavom praćenja i nadzorom higijene radnih prostora, opreme i ljudi, kao i higijenskim mjerama sprečava se mogućnost mikrobiološke kontaminacije proizvoda u svim fazama proizvodnje. Svi gotovi proizvodi skladište se i distribuiraju prema strogo propisanim uvjetima. Primjenom navedenog sustava osiguranja kakvoće možemojamčiti da je svaki proizvod PROBIOTIKE VIVE uvijek iste, vrhunske kakvoće.

 

 

Molimo unesite podatke koje ste dobili e-mailom prilikom registracije


Zaboravili ste lozinku? |  Zaboravili ste korisničko ime?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×